Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Klasztornej 1 w Supraślu


Specjalistyczna Placówka Wspracia Dziennego ELEOS w Supraślu funkcjonuje od 1998 roku i mieści się w budynku przy Prawosławnym Męskim Klasztorze Zwiastowania N.M.P., przy ul. Klasztornej 1. Otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00 – 18.00. Z jej oferty korzysta grupa wychowanków z terenu miasta i gminy Supraśl, w wieku od 7 do 15 lat.

Nasi podopieczni przychodzą do świetlicy po zajęciach szkolnych i przy wsparciu wychowawcy i wolontariuszy odrabiają prace domowe oraz wyrównują braki edukacyjne.  Po odrobieniu lekcji dzieci aktywnie spędzają czas, a także biorą udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych i indywidualnych. W trakcie pobytu w placówce dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku. Podopieczni świetlicy uczestniczą także w wyjazdach do Białegostoku, gdzie wspólnie z wychowankami innych świetlic ELEOS uczestniczą w zabawach okolicznościowych.  W okresie zimowych i letnich ferii organizowany jest wypoczynek poza terenem zamieszkania. Jedną z  form działalności świetlicy jest również współpraca z rodzinami podopiecznych. Oferujemy im pomoc w postaci paczek żywnościowych, ubrań oraz wyprawek szkolnych.

Nasza placówka bierze także udział w projekcie  „Erasmus +” , w ramach którego w świetlicy goszczą zagraniczni wolontariusze, z takich krajów jak Włochy, Hiszpania, Turcja, Bułgaria.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego poprzez realizację programu pozwala na wyrównanie u podopiecznych braków edukacyjnych oraz mikrodeficytów. Świetlica koncentruje się również na adaptacji dzieci do środowiska społecznego, nauce konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz ukazaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Wychowawca:

  • mgr Dorota Maksymiuk

 

Specjalistyczna Placówka Wspracia Dziennego ELEOS
Klasztorna 1
16 – 030 Supraśl
tel. 85 718 32 02

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
Bank PEKAO S.A. 29 1240 5211 1111 0000 4925 5120