Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Pietkiewicza 2c/2


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Pietkiewicza 2c/2

be0c3a5d5fSpecjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego istnieje już od 2002 roku. Swoją działalność rozpoczęła przy parafii pw. św. Ducha na Antoniuku. Następnie mieściła się przy ul. Kruczej przy parafii św. Jerzego na Nowym Mieście. W grudniu 2007 roku zmieniła swoją siedzibę na pomieszczenie przy ul. Duboisa 25, gdzie funkcjonowała do czerwca 2014 roku. Obecnie placówka mieści się przy ul. Pietkiewicza 2c na osiedlu TBSy.

Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Uczęszcza do niej piętnaścioro dzieci w wieku 6 – 15 lat. Pochodzą one z rodzin dysfunkcyjnych o bardzo szerokim wachlarzu problemów.

Dzieci przychodzą do świetlicy po zajęciach szkolnych i przy wsparciu wychowawców oraz  wolontariuszy nadrabiają zaległości w swoim procesie dydaktycznym. Po odrobieniu lekcji dzieci mogą aktywnie spędzać czas. Biorą udział w różnego rodzaju zajęciach grupowych i indywidualnych. W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku, który przygotowują wspólnie z opiekunami. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, mające na celu lepsze poznanie dziecka. Zajęcia te pomagają w adaptacji dziecka w środowisku społecznym. Staramy się wdrażać dzieciom wartości nadrzędne, które są istotne w życiu społecznym. Wskazujemy odpowiednie drogi postępowania i dokonywania dobrych wyborów.


Poprzez pracę z dziećmi chcemy osiągnąć zmianę sposobu ich dysfunkcyjnego zachowania; zmniejszyć ich napięcia, lęki i niepokoje związane zarówno z sytuacją szkolną jak i domową. Pracujemy również nad kontrolą negatywnych emocji oraz konstruktywnym rozwiązywaniem problemów. Dążymy także do wyrównania zaległości szkolnych, rozwinięcia pozytywnej motywacji do nauki, wyuczenia w nich pozytywnego patrzenia w siebie, swoje życie i otoczenie.

Do stałych punktów programu opiekuńczo – wychowawczego placówki należy organizacja aktywnego, letniego i zimowego wypoczynku naszym podopiecznym. Dzięki pozyskanym funduszom i ludziom dobrej woli wychowankowie zwiedzają różne zakątki Polski. Uczestnictwo w tego rodzaju wyjazdach wzbogaca ich edukacyjnie i duchowo.

Jedną z  form działalności świetlicy jest współpraca z rodzinami podopiecznych. Oferujemy im pomoc w postaci paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych oraz ubrań. Systematycznie spotykamy się z rodzicami naszych podopiecznych, pomagając im w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wychowawczych. Podnosimy również kompetencje naszych rodziców, poprzez różnorodne szkolenia skierowane bezpośrednio do nich.

Dzięki stałemu kontaktowi z pedagogami szkolnymi i kuratorami mamy możliwość dokładniejszego poznania struktury rodziny oraz tworzenia dzieciom indywidualnych programów terapeutycznych.

Wychowawcami są:

  • mgr Ewa Krysztopowicz
  • mgr Sylwia Katarzyna Golonko
  • Anna Haponiuk
  • mgr Magdalena Jarosz – socjoterapeuta

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Pietkiewicza 2c lok 2
15-689 Białystok
tel. +48 503 117 170 (pn – pt 13-18)

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność placówki prosimy o wpłaty na konto:

BANK PEKAO S.A.   31 1240 5211 1111 0000 4927 1768