Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. św. Mikołaja 5


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego mieszcząca się przy ulicy św. Mikołaja 5 w Białymstoku jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Obecnie systematycznie bierze udział w zajęciach piętnaścioro dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Pochodzą one z rodzin rozbitych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym w domu rodzinnym. Placówka jest dla nich miejscem, w którym mogą nabyć prawidłowe normy społeczne, ukształtować konstruktywne sposoby działania, rozwijać swoje talenty, a także poznać świat wartości wyższych.

Nasi podopieczni przychodzą do placówki po zajęciach w szkole. Odrabiają lekcje i przygotowują się do sprawdzianów. Jeśli są głodni mogą sobie zrobić kanapki i napić się ciepłej herbaty. Po odrobieniu lekcji dzieci mają czas wolny, który wykorzystują na pracę przy komputerze (surfowanie po Internecie), oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, układanie puzzli czy zabawę na placu obok placówki. Każdego dnia odbywają się także zajęcia dla całej grupy. Są to zajęcia plastyczne (malowanie, wyklejanie, lepienie), taneczne (nauka tańców integracyjnych, aerobik, proste układy choreograficzne), komputerowe (wysyłanie e-maili, pisanie tekstów, rysowanie), ruchowe (zabawy z chustą animacyjną, granie w piłkę siatkową lub nożną, gry i zawody sportowe), kulinarne (przygotowywanie sałatek, dekorowanie kapek, pieczenie ciast), międzykulturowe, a także różnego rodzaju quizy i konkursy. Organizujemy również wyjścia na basen, kręgle, do kina czy teatru. Po zajęciach wszystkie dzieci jedzą wspólnie kolację, którą sami sobie przygotowują z niewielką pomocą wychowawców. Każdego dnia w świetlicy są wyznaczani dyżurni, których zadaniem jest uporządkowanie zabawek i książek, odkurzanie dywanu, podlewanie kwiatów i zmywanie naczyń po kolacji. W poniedziałki i czwartki odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, które mają na celu lepsze poznanie każdego dziecka i jak najbardziej efektywną pomoc mu w przystosowaniu się do środowiska, w którym żyje. Naszym priorytetem jest zwiększenie otwartości w wyrażaniu swoich uczuć, podniesienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także rozbudzenie w nich poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samych siebie.

Niezwykle ważnym elementem pracy wychowawczej jest organizacja wypoczynku letniego i zimowego. W okresie ferii zimowych i wakacji staramy się zapewnić dzieciom uczęszczającym do naszej placówki wypoczynek poza miastem lub atrakcyjny sposób spędzania czasu na półkoloniach. Udało się nam zorganizować obozy w Warszawie, Gładyszowie i Krzywcu, Kretowinach, Ustce, Bielsku Podlaskim, Michałowie, Hajnówce, Bacikach, Kalinówce, Lidzbarku, Stegnie, Cieplicach, Ełku, Wiśle. W czasie półkolonii wyjeżdżaliśmy na wycieczki do Białowieży i Supraśla. Dla większości naszych małych podopiecznych wyjazd jest jedyną okazja do opuszczenia miejsca zamieszkania i zobaczenia po raz pierwszy innych krajobrazów oraz zakątków Polski, poszerzenia swoich horyzontów, a także zaspokojenia ważnej potrzeby odpoczynku oraz oderwania się od codziennych problemów.

Z naszymi podopiecznymi pracują także wolontariusze. Codziennie w świetlicy jest ich co najmniej dwóch lub trzech. Można zawsze liczyć na ich pomoc przy odrabianiu lekcji lub przeprowadzaniu zajęć. Chętnie organizują też różnego rodzaju imprezy okolicznościowe (zapusty, zabawa choinkowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Rodziny), a także zbierają fundusze na działalność świetlicy (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Kiermasze Wielkanocne).

Bierzemy udział także w projekcie wolontariackim  „Erasmus +” dofinansowanym przez Komisję Europejską, który umożliwia wyjazd wolontariuszy z Polski do pracy w instytucjach non profit działających w różnych krajach europejskich, a także przyjazdy wolontariuszy z zagranicy. W ramach projektu gościliśmy już wolontariuszy z Niemiec, Francji, Armenii, Gruzji, Szwecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Bułgarii oraz Ukrainy.

Placówka jest również miejscem praktyk wielu studentów. Byli już u nas praktykanci z Jarosławia na Białorusi, studenci z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Policealnej Szkoły Pracowników Służb Socjalnych oraz Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji.

Nasza placówka swoim wsparciem, opieką terapeutyczną i psychoedukacyjną obejmuje na co dzień przede wszystkim dzieci. Jednak istotne jest, aby w ten proces włączać również rodziców lub opiekunów prawnych. Spotykamy się z nimi, starając się pomóc w trudnym procesie wychowania dzieci, rozwiązywaniu pojawiających się problemów rodzinnych czy wychowawczych. Poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów tematycznych i szkoleń, staramy się dotrzeć do rodziców i stworzyć im możliwość podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Ponadto oferujemy pomoc w postaci paczek żywnościowych, ubrań czy wyprawki szkolnej. Ściśle współpracujemy także z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalnymi i asystentami rodzinnymi by kompleksową pomocą objąć całe rodziny naszych wychowanków.

Wychowawcy:

  • mgr Anna Rogacz
  • mgr Katarzyna Kulikowska

Nasz adres:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ELEOS
ul. św. Mikołaja 5/1
15-420 Białystok
tel./fax. 85 742 65 00 lub 601 299 467

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:

BANK PEKAO SA 14 1240 5211 1111 0000 4925 8785