Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Św. Proroka Eliasza 3


Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ELEOS przy ul. Św. Pr. Eliasza 3 funkcjonuje od 2008 roku. Obecnie uczęszczają tu dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Wychowankowie świetlicy to głównie mieszkańcy bloków socjalnych przy ul. Św. Proroka Eliasza.

Dzieci przychodzą do placówki codziennie po lekcjach, otrzymują profesjonalną pomoc przy wyrównywaniu braków szkolnych i edukacyjnych, mogą skorzystać z dobrze wyposażonej kuchni, biorą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i ich samych, a wieczorem jedzą razem kolację, po której wspólnie sprzątają świetlicę. Zapewniamy im także opiekę podczas ferii i wakacji – byliśmy już na obozach terapeutycznych w Bacikach Średnich, Lidzbarku Welskim, Kalinówce Kościelnej, Stegnie, Cieplicach, Michałowie, Białowieży, Wiśle, Hajnówce, Ełku

Nasza placówka bierze udział także w projekcie wolontariackim  „Erasmus +” dofinansowany przez Komisję Europejską”, która umożliwia wyjazd młodych z Polski do pracy w różnych instytucjach działających w krajach europejskich, a także przyjazdy wolontariuszy z zagranicy. W naszej placówce gościliśmy wolontariuszy z Turcji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Armenii, Bułgarii, Włoch, Francji oraz Ukrainy.

Placówka pracuje w środowisku szczególnie trudnym, rodziny często od pokoleń powielają negatywne wzorce zachowań. Często odwiedzamy naszych wychowanków w ich domach, rodziny mogą liczyć na naszą pomoc w postaci paczek żywnościowych, wyprawek szkolnych, ubrań i przede wszystkim udziału w opiece i wychowywaniu dzieci.

Wychowawcy:

  • mgr Magdalena Jarosz
  • mgr Barbara Gajko

Nasz adres:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ELEOS
ul. Św. Proroka Eliasza 3 (wejście od szczytu bloku)
tel.: 665 404 014 (pn.-pt. 13.00 – 18.00)
E-mail: eleos.eliasza3@gmail.com

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
Nr konta: BANK PEKAO SA 17124052111111001022993910