Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Warszawskiej 47


 

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mieści się w kamienicy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos” przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku. Nasza placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od 13.00 do 18.00. Obejmujemy opieką dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

 

 

Grupa świetlicowa to dzieci, które są nadmiernie pobudzone lub też zamknięte w sobie, zalęknione i zahamowane w kontaktach z innymi. Brak im wartościowych doświadczeń i wzorców, niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz najbliższego otoczenia. Część z nich przejawia agresję słowną i fizyczną. Towarzyszą im również niepowodzenia szkolne i brak motywacji do nauki.

 

 

Dzieci przychodzą do świetlicy po zajęciach w szkole. Odrabiają lekcje i przygotowują się do sprawdzianów. Jeśli są głodne mogą sobie zrobić kanapki i napić się ciepłej herbaty. Po odrobieniu lekcji mają czas wolny, który wykorzystują na słuchanie muzyki, układanie puzzli, wspólne gry i zabawy ruchowe. Każdego dnia odbywają się również zajęcia dla całej grupy. Są to między innymi zajęcia ruchowe, artystyczne, edukacyjne, kulinarne, międzykulturowe. Dwa razy w tygodniu w małych grupach odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne. Prowadzone są również zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji. Każdego roku staramy się też zapewnić dzieciom możliwość wyjazdu na kolonie letnie i ferie zimowe, a jeśli nie jest to możliwe organizujemy im półkolonie w miejscu zamieszkania.

Realizacja przygotowanego w świetlicy programu pozwala na wyrównywanie u naszych podopiecznych braków edukacyjnych i mikrodeficytów. W swojej pracy wychowawcy koncentrują się na adaptacji dzieci do środowiska społecznego, nauce konstruktywnego rozwiązywania problemów, oraz niwelowaniu zachowań agresywnych wśród wychowanków. Wzmacniają w nich zachowania akceptowane społecznie, dostarczają wartościowych wzorców, aby mogli tworzyć pozytywny obraz własnego „ja”, rodziny i najbliższego otoczenia. Przywracają im również poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zmniejszają napięcia lękowe oraz poczucie dezorientacji związane z sytuacją szkolną i domową. Wychowawcy aktywnie współpracują z rodzicami i prawnymi opiekunami podopiecznych, starają się również podejmować szeroko pojętą współpracę ze szkołą, opieką społeczną, kuratorami, policją, innymi świetlicami oraz wszelkimi placówkami niosącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.

 

Wychowawcy:

  • mgr Katarzyna Kozłow
  • Mariusz Danieluk

Nasz adres:

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
ELEOS ul. Warszawska 47
15-950 Białystok
85 732-89-07

Osoby, które chciałyby wesprzeć działalność świetlicy prosimy o wpłaty na konto:
BANK PEKAO S.A.   14 1240 5211 1111 0000 4930 0107